2 مطلب موجود میباشد

python چیست؟

پایتون (PYTHON) چیست؟ python چیست؟ پایتون یک زبان برنامه نویسی است ،تولید شده در کشور هلند که در سال 1991 به دنیای برنامه...
12 سپتامبر 2018

پرل (PERL) چیست؟

پرل (PERL) چیست؟ پرل(PERL) یک زبان برنامه ساخته لری وال است. در ادامه به طور کامل متوجه میشوید پرل (PERL) چیست؟ لازم...
09 سپتامبر 2018