پایتون

1 مطلب موجود میباشد

python چیست؟

پایتون (PYTHON) چیست؟ python چیست؟ پایتون یک زبان برنامه نویسی است ،تولید شده در کشور هلند که در سال 1991 به دنیای برنامه...
12 سپتامبر 2018